Det klør!!! Stor fremtid for den kortisonfri eksemsalve – Fidesan

Allergiske sygdomme er tiltaget i et eks-plosivt omfang i de sidste 10 år. Hvert 3.- 4. barn i den vestlige verdens industrilande lider af allergi. Man anslår antallet af allergikere i Tyskland til ca. 30 millioner. En undersøgelse i Bayern viste, at 1/3 af de 5-6 årige børn, der begyndte i skolen, havde allergiske reaktioner. De allergiske hudsygdomme – neurodermitis – udgør en betydelig del heraf, og er sygdomme, som den traditionelle medicin ikke kan behandle tilfredsstillende i det lange løb. 5-10 % af Tysklands befolkning lider af neurodermitis, de fleste i let grad.

Neurodermitis har primært tre årsager:

 • Arv
 • Allergi
 • Miljøfaktorer som ikke er nærmere  kendt, men frem for alt luftforurening kan være den akut udløsende faktor.

fidesan

Hovedsymptomet er den uophørlige kløe, der kan medføre en endog særdeles stærk psykisk belastning.
Ifølge den moderne homøopati er eksem kroppens forsøg på at bringe noget sygdomsudløsende ud af organismen. Hvis disse affaldsstoffer bliver i huden kommer der ofte en lokal betændelsesreaktion. Patienten lider betydeligt herunder og forventer naturligvis en hurtig lindring.
Anvendelse af en kortisonholdig (binyrebark) salve fører som regel til en formindskelse af hudsymptomerne. Men da denne terapi blokerer for en naturlig afgiftningsvej, kan denne metode kun tolereres i højakutte tilfælde og i et begrænset tidsrum. Blokering af uskillelsesventilen tvinger kroppen til søge andre afgiftningsmekanismer, og meget ofte må bronkialslimhinden tjene som erstatning. Skiftet mellem neurodermitis og astma er en sammenhæng man har kendt til længe.

Behandling af neurodermitis udelukkende med blokerende metoder fører næsten konsekvent til, at der optræder astma. Netop hos børn ønsker man en terapi, der ikke blokerer den naturlige udskillelse og reaktionsevne. Et andet vigtigt argument mod kortikosteroider er deres bivirkninger frem for alt ved kroniske sygdomme.

Udover gener for immunforsvaret,
f.eks. forhøjelse af infektionsrisikoen, kan der forekomme allergiske hudreaktioner ved den lokale anvendelse og ved længere tids anvendelse:

 • Hudatrofi (afglatning og rynkedannelse)
 • Teleangiektaser (udvidelse af de små kar i huden)
 • Striae (furer, striber)
 • Steroidakne Perioral dermatitis (hudbetændelse omkring munden)
  Ved undertrykkelse af såvel patologiske som fysiologiske reaktioner sker der ofte en forværring af hudens tilstand.

Derfor er den bedste løsning at bruge et homøopatisk salvepræparat netop ved langtidsterapi og frem for alt hos børn.
Planten Cardiospermum halicacabum har såvel betændelseshæmmende som kløestillende egenskaber. Den indeholder phytosteroler som har en stabiliserende effekt på cellemembra-nerne, der forhindrer en indstrømning af calcium i det intercellulære rum og dermed en forhøjet aktivering af arachidonsyrekaskaden. Denne kaskade tjener som substrat for forskellige enzymatiske reaktioner, f.eks. for fremstilling af prostaglandiner og leukotriner, som er vigtige betændelsesformidlere. Cardiospermum har netop på dette punkt en regulerende men ikke blokerende virkning. Derved sker der en normalisering af en overstrømmende betændelsesreaktion uden at afgiftningsprocessen bliver blokeret.
Cardiospermum halicacabum er en meget frodig urteagtig slyngplante som er vidt udbredt i Indien, Afrika og Sydamerika. Den tilhører sæbetræs-familien (Sapindaceae). Dens frugter indeholder saponiner, som skummer i vand. Derfor anvendes den også i troperne til vask som sæbe. Der findes omkring 1.200 forskellige arter.
Cardiospermum halicacabum har sort-brune frø på størrelse med peberkorn, som har en hjerteformet hvid flade. Deraf navnet Cardiospermum (hjerteært).

Betegnelsen halicacabum kommer fra græsk og betyder saltkar og hentyder til formen på bælgen omkring kornene.
FIDESAN er et homøopatisk salvepræparat med Cardiospermum halicacabum og over 40 års anvendelseserfaring.

Fidesan salve anvendes ved:

 • Eksemer af enhver art
 • Primært ved neurodermitis konstitutionalis.
 • Urtikaria (nældefeber).
 • Eksem f.eks. også lægemiddeleksem eller eksem efter insektstik.
 • Dermatoser (hudlidelser) efter ultraviolet bestråling, f. eks. dermatitis solaris, men også såkaldt soleksem.

 

For nærmere information:
BioVita A/S, tel.:  76 26 07 66.

Tilbage til BioVita forum